PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kadınların yarısı aşağılanıyor


atilla
11.Temmuz.2019, 04:56
Türkiye?de ailelerin yüzde 34?ünde fiziksel şiddet yaşanırken kadınların yüzde 53?ü sözlü aşağılanmaya maruz kalıyor. Evli kadınların yarısı hak ettiklerinde eşlerinin onları dövebileceğine inanıyor.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Şube Başkanı Serpil Çamoğlu, 21 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu ile ?Toplumsal Çalışmalar İle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi?nin protokolünü imzaladıklarını belirttti. Projeye Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi?nin de destek verdiğini kaydeden Serpil Çamoğlu, projede pilot bölge olarak Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinin seçildiğini söyledi. Çamoğlu şöyle devam etti:

"Bu proje yerel otoriteler, adli kurumlar, güvenlik sağlayıcıları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, kitle iletişimi ve sivil toplum kuruluşları kapsamında yürütülecek. Yaklaşık bin kişiye eğitim verilecek olan proje, Türkiye?nin gelişimi için kadınların toplumsal alanda eşit haklara sahip olması yaşamsal bir önem taşımaktadır. Amacımız kadınların güvenliğini sağlayacak koşulları yaratmak, kadına yönelik şiddeti toplumsal bir dönüşüm yoluyla engellemektir. Günümüzde çıkartılan kanunlara ve uluslararası anlaşmalara rağmen kadınlara yönelik şiddet son hızıla devam ediyor.

Şiddet sadece kenar mahallelerde, eğitim düzeyi düşük kişilerde değil, okumuş, kültürlü kişilerde de görülmekte. Ama çoğu kadın şiddet görmesine rağmen bunu kendi utancı gibi görüyor. Kadına yönelik şiddette bu seçtiğimiz kurumların rolü çok büyük. Toplumda pek çok kişi kadına yönelik şiddeti normal gibi düşünüyor. Bunun normal olmadığını bizler hatırlatmak zorundayız."

AİLELERİN YÜZDE 34?ÜNDE FİZİKSEL ŞİDDET YAŞANIYOR

Projelerine AB Komisyonu?nun yüzde 90 oranında maddi destek verdiğini kaydeden Serpil Çamoğlu Türkiye?de ailelerin yüzde 34?ünde fiziksel şiddet yaşandığını, kadınların yüzde 53?ünün sözlü aşağılanmaya maruz kaldığını, evli kadınların yarısının hak ettiklerinde eşlerinin onları dövebileceğine inandığını söyledi. Dünyada cinayete kurban giden kadınların yüzde 70?inin eşleri trafından öldürüldüğünü ifade eden Çamoğlu, kadına yönelik şidetin dünyada önemli bir sorun olduğunu, buna karşı mücedele etmek için proje hazırladıklarını bildirdi. Çamoğlu projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje çalışmalarımıza önce ?Şiddet nedir?? diye başladık. Hergün basında şiddeti izliyoruz. Birleşmiş Milletler?in yaptığı tanıma göre kadına yönelik şiddet, ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerde tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmadır. Aile ortamında hepimiz psikolojik ve fiziksel şiddetin ne olduğunu biliyoruz. Proje kadınlar, erkekler ve çocuklar olmak üzere tüm yerel halkı içine alıyor.

Proje kapsamında iletişim ve eğitim alanlarında 3 etkinlik gerçekleştilecek. Birincisi Türkiye?nin gelişmesinde kadının rolünün önemini ve kadının eşit haklarını anlatmak. İkincisi bu hakları kısıtlayan ve insanları kadına yönelik şiddete iten geleneksel inançları değiştirmek ve son olarak da kadının refahını destekleyecek ve koruyacak olumlu hareketleri yüreklendirmektir. Projenin uygulamasını da 2 ana başlık altında topladık. Bu sorun niçin var? Bu sorunu çözmek için neler yapmalıyız? Bizler bir yıl boyunca projeyi hedeflerine en iyi bir şekilde götürmeyi amaçlıyoruz."

YASALARIN GÜNLÜK YAŞAMDA UYGULANMASI GEREKİR

AB Komisyonu proje sorumlusu Alexander Fricke de, ayrımcılığın her türlü çeşidinin kaldırılmasına bağlı olan bir kurum olduklarını söyledi. Cinsiyete dayalı ayrımcılık ile aile içi şiddetin ayrımcılığın en kötü tipleri olduğunu kaydeden Fricke, bu konuda Türkiye?de son bir kaç yıldır önemli yasal gelişmeler olduğunu ancak bunların günlük yaşamda yeterli olmadığını belirtti. Fricke şunları söyledi:

"Türkiye?de son birkaç yıldır önemli gelişmeler oldu. Yasal çerçeve kadın-erkek eşitliğini garantiledi. Ama yasal çerçeve kadınların günlük yaşamda tüm haklarını kullanmada yeterli değil. Halen TBMM?de kadınlar yeterince temsil edilmiyor, kadınların büyük çoğunluğu çalışmıyor, aile içi şiddet ve töre cinayetleri kamunun geliştirdiği önlemlerde yeterli olmuyor. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini etkin bir şekilde garantileyen hükümet,sivil toplum ve medya arasındaki yakın ilişkinin geliştirilmesi gerekir".

Projeye destek verdiklerini söyleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fevzi Sürmeli?de, "Toplumsal çalışmalar ile kadına yönelik şiddetle mücadele pojesi, yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan şiddet, özellikle kadına uygulanan biçimiyle ele alınmakta, toplumdaki pek çok kurumdan yönelik şiddetin normal bir olgu olmadığını hatırlatarak, şiddet içeren her türlü davranışı sorgulamak, sorgulatmak, şiddeti engellemek ve şiddetin çapını daraltabilmek amacını taşımaktadır" dedi.

Milliyet