Fransız Devrim Savaşları, 1792-1802 yılları arasında Fransız Devrim hükümeti ile Avrupalı devletler arasında yaşanan çatışmalardır. Fransız Devrim Orduları'nın şevki ve askerî gelişmeler ile Fransa muharebelerde zaferler kazanarak, hakimiyetini Alçak Ülkeler, İtalya ve Rhineland'a kadar genişletti. Savaşta çok büyük sayıda asker yer aldı ve modern askerî seferberlik halinin örnekleri görüldü.

Fransız Devrim Savaşları genellikle Birinci Koalisyon (1792-1797) ve İkinci Koalisyon (1798-1801) olarak ikiye bölünür. Fakat, Fransa Büyük Britanya ile 1793-1802 yılları arasında aralıksız olarak savaş halinde bulunmuştur. 1802 Amiens Antlaşması ile düşmanlıklar bir süreliğine ertelense de kısa süre sonra Napolyon Savaşları patlak vermiştir. Amiens Antlaşması çoğunlukla Fransız Devrim Savaşları'nın sonu olarak görülse de 1802'den önce ve sonra gerçekleşen bazı olaylar Napolyon Savaşları'nın başlangıcının işaretlerini vermiştir.

Birinci Koalisyon

Birinci Koalisyon, veya Birinci Koalisyon Savaşı, 1792 - 1797 yılları arasında gerçekleşmiş muharebeler dizisidir. Fransız Devrim Savaşları'nın ilk parçasıdır. Fransız Krallık'ında patlak veren devrimin, kendi yarattıkları düzene zarar vermesinden korkan birkaç Avrupalı devletin, devrimi bitirmek amacıyla yeni kurulmuş olan Fransız Cumhuriyeti'ne savaş açmasıdır. Ancak açılan bu savaş, Avrupalı devletler aleyhine sonuçlanır, ve Fransız Cumhuriyeti sınırlarını genişletir.


İkinci Koalisyon

İkinci Koalisyon, veya İkinci Koalisyon Savaşı, 1798 - 1802 yılları arasında gerçekleşmiş muharebeler dizisidir. Fransız Devrim Savaşları'nın ikinci parçasıdır. Bu koalisyon genel olarak Müttefiklerin, Fransız Cumhuriyeti'nin 1. Koalisyon'da kazandığı toprakları, Fransa'dan geri alabilmesi için yaptığı karşı saldırıdır. Bunun dışında, Fransız Cumhuriyeti, Napolyon'un komutası altında, o sıralarda Osmanlı'da bulunan Mısır Eyaleti'ni işgal etmeye çalışmıştır (1798 - 1802). Ancak işgal başarısız olmuştur.